สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

02-539-2824-5

เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8:00 - 17:00 น.บริษัท ดีที เทเลดาต้า เทคโนโลยี จำกัด
2521/59 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

02-539-2841

ติดต่อฝ่ายขาย

คุณปฏิภาณ สยามวาลา(ปลา) โทร. 087-659-1636

คุณสุวคล ปริพันตังค์ (เอ)โทร. 085-365-8860

ติดต่อฝ่ายเทคนิค

คุณรุจน์ปกรณ์ สอนสิงห์ โทร. 098-441-1620